Gammeldags Julmarknad på Hembygdsgården i Sunnansjö
Lördag 24 november.